تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک شامل :

درس ریاضیات در مقاطع ابتدایی و راهنمایی

دروس تخصصی گرایش ریاضی و فیزیک در مقطع دبیرستان

 

مواردی که در ضمن توافق باید در نظر گرفت.

۱ – عنوان درس و فصول مربوطه جهت آموزش در قرارداد ذکر می شود و . . .

۲ – قانون . . .